Beleidsplan 2017-2018

← terug

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67063403 en is opgericht op 12 oktober 2016. De activiteitenomschrijving is in de akte als volgt beschreven : bevorderen van studiemogelijkheden voor kinderen in Kameroen.

Organisatie

Stichting Mewa'a is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Het doel van de stichting is om kansarme kinderen in het Westen van Kameroen financieel en mentaal te helpen bij hun onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kunnen kinderen uit een gezin zijn, maar ook kinderen waarvan een of beide ouders niet meer leven en die in een erg penibele situatie zitten.

Onderwijskosten

Onderwijs is voor alle kinderen vrij, maar omdat het grootste deel van de bevolking moeite heeft het hoofd boven water te houden, kunnen niet alle kinderen naar school. Een schooluniform, boeken en schriften zijn voor ouders onoverkomelijke kosten. Bovendien zijn er kinderen waarvan de vader, of vader en moeder gestorven zijn en die door familie opgevangen worden. De kosten drukken extra zwaar op zo'n gezin.

Middelen en vermogen

Met de tot nu toe beperkte middelen van stichting, afkomstig uit giften en uit eigen zak van de bestuursleden, wil de stichting minimaal de bovengenoemde kosten voor haar rekening nemen. Van een vermogen is nog geen sprake.

Overzicht kosten onderwijs

Overzicht van de kosten die gemaakt moeten worden voor de duur van 1 jaar voor een kind om onderwijs te volgen :

Gemiddelde onderwijskosten voor een kind op de basisschool in Kameroen per jaar

Inschrijvingskosten € 25
Boekengeld € 30
Schriften en pennen € 15
Contributies € 10

Totaal

€ 80

Gemiddelde onderwijskosten voor een op de middelbare school in Kameroen per jaar

Inschrijvingskosten € 50
Boekengeld € 60
2 schooluniformen € 35
1 sportuniform € 10
Schriften en pennen € 30
Contributies € 20

Totaal

€ 205

Missie

Onze missie voor de komende twee jaar is door middel van het werven van subsidies en sponsorbijdragen, vermogen op te bouwen zodat meer kinderen in het Westen van Kameroen gebruik kunnen maken van de financiële middelen van de stichting Mewa'a.

Beheer

Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van de penningmeester van de stichting. Het beleid wordt door de bestuursleden gezamenlijk gevoerd.

Van belang is dat er in West Kameroen een contactpersoon is, die voor de stichting kan selecteren wie er voor financiële ondersteuning in aanmerking komt. Na ons bezoek in januari 2017 heeft de stichting een betrouwbare man gevonden die die taak op zich heeft willen nemen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Mewa'a bestaat uit :

De heer F. Fotchind, voorzitter

Mevrouw M. Stroeken-Gerats, penningmeester

Mevrouw J. de Boer, secretaris

Klik hier voor een afdrukbare versie (pdf) van het beleidsplan.