Doneer

← terug

Stort een eenmalige of maandelijkse bijdrage op bankrekening NL25ABNA0591320258 van Stichting Mewa'a.

De Stichting Mewa'a is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelleng (ANBI). Door de erkenning als ANBI zijn giften aan de Stichting Mewa'a aftrekbaar van het belastbaar inkomen.