Jaarverslag 2018

← terug

Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar is er hard aan gewerkt de stichting meer bekendheid te geven. Voor deelname aan openbare aangelegenheden is een bannier gemaakt met daarop het logo, de naam van de stichting en de Kameroense vlag. Ook zijn er flyers gedrukt, bedoeld om uit te delen tijdens de te bezoeken evenementen.

Deelname aan de rommelmarkt in Schinnen heeft niet alleen een mooi geldbedrag opgeleverd maar ook naamsbekendheid. Mede door het enthousiasme van Rosita Custers van hardloopadviescentrum Wilma Running en de prachtige Afrikaanse kleding van de bestuursleden.

De presentatie tijdens de trailrun van Wilma Running is door (weers)omstandigheden niet doorgegaan.

Tijdens de loopzondag in december, georganiseerd door Wilma Running, hebben twee bestuursleden uitleg gegeven over de stichting. En is er via een collectebus waar de deelnemers na afloop een vrijwillige bijdrage konden doen, een klein bedrag opgehaald.

De reis van Felix naar Kameroen is vanwege de presidentsverkiezingen aldaar een aantal weken vervroegd. Dit had tot gevolg dat er wel met de kinderen die de stichting ondersteunt, contact is geweest, maar niet met de scholen van de kinderen.

Van de 7 kinderen die op dit moment worden ondersteund, zijn de meesten bevorderd. Twee kinderen zijn helaas blijven zitten. Na een pittig gesprek met hen krijgen zij de kans dit schooljaar over te doen. Er waren voldoende financiƫle middelen om deze kinderen te ondersteunen. Er kwam een nieuw verzoek voor ondersteuning van een jong meisje. In overleg is besloten op dit verzoek in te gaan.

De loopschoenen en kleding die Wilma Running beschikbaar heeft gesteld hebben een prima bestemming gekregen. Een sportclub in Dschang : Club Sport plus Elegance.

Tijdens de laatste vergadering van het jaar zijn een collega van Felix en de beheerder van de website van de stichting aangeschoven. Door hun aanwezigheid is een aantal zaken met betrekking tot de website en de facebookpagina meer in overeenstemming gebracht. De collega van Felix heeft voor de intranetpagina van de werkgever van Felix een mooi verhaal geschreven over Felix en het ontstaan van de stichting. Dit heeft niet alleen veel waardering voor het werk van de stichting alsook een heel mooi geldbedrag opgeleverd.

Met betrekking tot het waterprobleem in West Kameroen zijn er geen grote stappen gezet.

Wellicht dat er in 2019 meer ruimte komt om dit op te pakken. De doelstelling van de stichting : kansarme kinderen financieel en mentaal te helpen bij hun onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden staat op de eerste plaats.

Financieel jaarverslag 2018

In 2018 hebben we geprobeerd om de stichting Mewa'a wat meer onder de aandacht te brengen. We hoopten meer mensen aan ons te kunnen binden.

In 2017, het jaar van de oprichting van de stichting, hebben we maar een bescheiden budget kunnen opbouwen .

In 2018 hebben we kans gezien om het jaar met een redelijk saldo af te sluiten. We zijn blij dat, met inspanning van een aantal leden, een groeiende groep mensen bereid is om onze kinderen structureel te ondersteunen. We zijn er nog niet, maar het resultaat is hoopgevend.

Inkomsten
Donaties 1925,00
Opbrengst Markt Hegge 225,00

Totaal

2150,00
Uitgaven
Ondersteuning kinderen 800,00
Bankkosten 126,50
Kosten PR (flyers) 76,50

Totaal

1003,00

Saldo 31-12-2017

277,50

Saldo 31-12-2018

1424,50