Jaarverslagen

← terug

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

De Stichting Mewa'a is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle informatie die een ANBI verplicht op de website moet publiceren is samengevat in het Standaardformulier publicatieplicht ANBI.


Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was in veel opzichten een tamelijk moeizaam jaar. Eind februari vertrokken de voorzitter en de secretaris van de Stichting Mewa’a voor een bezoek aan Kameroen. De opzet was de kinderen die de Stichting ondersteunt te bezoeken. Door een vervelende val, met als gevolg een schouderblessure, zag de secretaris zich genoodzaakt voortijdig terug te keren naar Nederland om aldaar te worden geopereerd. De voorzitter bleef in Kameroen, maar als gevolg van de corona crisis werd hij gedwongen langer in Kameroen te blijven. Van de voorgenomen activiteiten kon veel niet worden gerealiseerd. Hoewel er toen nog geen sprake was van een pandemie in Afrika werden er door de voorzitter de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

Mede door de corona pandemie is er slechts één bestuursvergadering geweest en is er door de Stichting hoofdzakelijk telefonisch overleg geweest. Door zijn gedwongen langer verblijf in Kameroen heeft de voorzitter contact kunnen leggen met een bekende notabel uit het dorp Bangang. Deze man heeft veel kennis van de gezinnen in het dorp en heeft een aantal kinderen geselecteerd die door de Stichting ondersteund kunnen worden. Op de website staat een kort verslag van het bezoek van de voorzitter aan Bangang, Kameroen.

Op dit moment kan de Stichting voor 12 kinderen de kosten financieren voor hun school c.q. opleiding. We zijn er trots op dat ten opzichte van vorig jaar het aantal is kunnen stijgen van 8 naar 12.

Dit jaar was eveneens moeizaam voor fondswerving. We prijzen ons gelukkig dat de Stichting een aantal vaste sponsoren heeft, zodat het werk van de Stichting kan worden voorgezet. Door alle restricties als gevolg van de corona crisis is deelname aan de jaarlijkse rommelmarkt niet mogelijk geweest. Dat heeft de Stichting inkomsten gekost, maar ook naamsbekendheid. Contact leggen met mensen over het werk van Stichting was eveneens niet mogelijk dit jaar. Ook het support van Wilma Running is van onschatbare waarde voor de volwassenen in Kameroen. Wilma Running voorziet de Stichting van sportkleding en –schoenen die door de sporters enorm worden gewaardeerd.

Ondanks de moeizame start en de gevolgen van de corona crisis kunnen we terugkijken op een jaar waarin de Stichting voor de kinderen in Bangang van betekenis is geweest.

Joke de Boer, secretaris

Financieel jaarverslag 2020

Wat een vreemd jaar is het geweest. Voor onze stichting was het eigenlijk een jaar van relatieve stilstand. Wat ons altijd motiveert, ons gezicht laten zien en praten met mensen over de stichting, was dit jaar niet mogelijk. Al in februari zag het ernaar uit dat we onze fysieke contacten moesten afschalen vanwege de pandemie die met rasse schreden ons land in bezit nam.

En het feit dat we met z’n allen zo min mogelijk contact met andere mensen konden hebben, is te zien aan de inkomsten van dit jaar. Helaas, maar het is niet anders. Niemand van ons had de mogelijkheid om in de vrienden- of collega kring de noodzaak van onze stichting aan te bevelen.

Maar dankzij onze vaste donateurs moet ik zeggen dat het financieel gelukkig een redelijk jaar is geweest. Daarom wil ik vanaf deze plek alle lieve betrokken mensen ontzettend bedanken voor het elke maand, of elk kwartaal weer doneren van een gift. Het doet ons als stichting goed, dat mensen ons zo trouw ondersteunen. Want juist nu is het van groot belang dat we alle kinderen financieel, zonder onderbreking, kunnen ondersteunen in het volgen van onderwijs. Want ook in Kameroen ondervindt men schade van het Coronavirus. Alleen is dat niet zo zichtbaar omdat juiste cijfers vaak ontbreken. Maar we hebben weer het schoolgeld voor de kinderen kunnen betalen.


Saldo 1-1-2020

3491,48

Saldo 31-12-2020

3124,52
Inkomsten
Donaties van particulieren en kleine ondernemers 1290,00

Totaal

1290,00
Uitgaven
Schoolgeld 1450,00
Transportkosten 0,00
Website 69,00
Bankkosten 138,03
Overige kosten 0,00

Totaal

1657,03

We hebben dit jaar meer kosten gemaakt dan dat er aan inkomsten is binnengekomen. Het verschil is 367,03.

Dat er geen transportkosten zijn gemaakt klopt eigenlijk niet, maar deze zijn door een gulle gever betaald.

Mieke Stroeken, penningmeester

Jaarverslag 2019

De Stichting Mewa’a heeft het afgelopen jaar 3 keer vergaderd. Voor alle kinderen die de stichting op dit moment financieel ondersteunt, zijn er voldoende middelen om hun schoolkosten te betalen. Op dit moment kan de stichting 8 kinderen/jongeren financieel ondersteunen. Er zijn voldoende bekenden die ons helpen de transactiekosten te vermijden.

De twee jongens die na het overlijden van hun ouders bij hun oma inwoonden hebben een nare tijd achter de rug. Hun oma is overleden. Zij kunnen in het huis van hun oma blijven wonen. Een oom van hen houdt een oogje in het zeil. Voor Rostanie, een wees, die een naaiopleiding bij de nonnen volgt, zullen 2 naaimachines worden aangeschaft, zodat zij in de toekomst een eigen naaiatelier kan beginnen. 1 machine is inmiddels naar Kameroen verscheept.

Er kwam, tijdens het bezoek van Felix in mei 2019, nog een verzoek om financiële steun voor 2 kinderen. Het betreft een tweeling. De ouders zijn verstandelijk beperkt. Hun oma zorgt voor hen. Felix is met de familie in gesprek gegaan en heeft hen de financiële ondersteuning toegezegd. Echter, men heeft deze niet geaccepteerd. Om het wantrouwen van de Kameroense bevolking t.o.v. elkaar weg te nemen zal er bij het volgende bezoek van de stichting aan Kameroen de nodige stappen worden gezet. De planning is dat in februari/maart 2020 opnieuw een bezoek wordt gebracht aan Kameroen.

De toptrail die Wilma Running in oktober heeft georganiseerd heeft een leuk bedrag opgeleverd. De sportschoenen die Wilma Running heeft gedoneerd zijn verscheept naar Kameroen. De kosten hiervan kwamen niet voor rekening van de stichting. Wilma Running heeft op de toonbank in de winkel een collectebus geplaats waar een vrijwillige bijdrage in kan worden gedeponeerd. De jaarlijkse rommelmarkt in Schinnen is niet doorgegaan. De brievenactie naar verschillende bedrijven heeft 1 resultaat opgeleverd.

Joke de Boer, secretaris

Financieel jaarverslag 2019

In financiën uitgedrukt was 2019 een prima jaar. We zagen dat nieuwe donateurs de weg naar onze stichting gevonden hebben. Mooi dat onze naamsbekendheid langzaam maar gestaag groter wordt.

Om de aandacht vast te houden is het belangrijk dat we zichtbaar met goede zinvolle projecten voor de kinderen in Kameroen, die aandacht vast weten te houden. Maar waar we ons ook bewust van moeten zijn is, dat de mensen in het gebied waar we ons op focussen meer vertrouwen in ons krijgen, zodat er meer kinderen gebruik kunnen maken van onze middelen.

De uitgaven van dit jaar zijn niet alleen de schoolkosten van de leerlingen, maar ook kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het versturen van een naaimachine naar een van de jonge vrouwen die een opleiding volgt en die haar eigen atelier wil beginnen.

Verder zijn er door Wilma Running, onze ondersteunende ondernemer, renschoenen gedoneerd voor, niet alleen onze eigen leerlingen, maar ook andere kinderen in en om Bangang. De transportkosten staan hier onder in het schema.

Dit jaar hebben we niet de gelegenheid gehad om ons gezicht te laten zien op de diverse regionale markten. Het is wel goed om in 2020 dit punt weer onder de loep te nemen, want het zorgt niet alleen voor inkomsten, maar zeker zo belangrijk is het zichtbaar maken van de stichting bij het publiek .

Hartelijk dank alle donateurs voor uw gulle giften.

Mieke Stroeken, penningmeester

Saldo 1-1-2019

1424,40

Saldo 31-12-2019

3491,48
Inkomsten
Donaties van particulieren en kleine ondernemers 3897,13

Totaal

3897,13
Uitgaven
Schoolgeld 1300,00
Transportkosten 200,00
Aanschaf naaimachine 45,40
Website 69,00
Bankkosten 129,00
Overige kosten 86,65

Totaal

1830,05
Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar is er hard aan gewerkt de stichting meer bekendheid te geven. Voor deelname aan openbare aangelegenheden is een bannier gemaakt met daarop het logo, de naam van de stichting en de Kameroense vlag. Ook zijn er flyers gedrukt, bedoeld om uit te delen tijdens de te bezoeken evenementen.

Deelname aan de rommelmarkt in Schinnen heeft niet alleen een mooi geldbedrag opgeleverd maar ook naamsbekendheid. Mede door het enthousiasme van Rosita Custers van hardloopadviescentrum Wilma Running en de prachtige Afrikaanse kleding van de bestuursleden.

De presentatie tijdens de trailrun van Wilma Running is door (weers)omstandigheden niet doorgegaan.

Tijdens de loopzondag in december, georganiseerd door Wilma Running, hebben twee bestuursleden uitleg gegeven over de stichting. En is er via een collectebus waar de deelnemers na afloop een vrijwillige bijdrage konden doen, een klein bedrag opgehaald.

De reis van Felix naar Kameroen is vanwege de presidentsverkiezingen aldaar een aantal weken vervroegd. Dit had tot gevolg dat er wel met de kinderen die de stichting ondersteunt, contact is geweest, maar niet met de scholen van de kinderen.

Van de 7 kinderen die op dit moment worden ondersteund, zijn de meesten bevorderd. Twee kinderen zijn helaas blijven zitten. Na een pittig gesprek met hen krijgen zij de kans dit schooljaar over te doen. Er waren voldoende financiële middelen om deze kinderen te ondersteunen. Er kwam een nieuw verzoek voor ondersteuning van een jong meisje. In overleg is besloten op dit verzoek in te gaan.

De loopschoenen en kleding die Wilma Running beschikbaar heeft gesteld hebben een prima bestemming gekregen. Een sportclub in Dschang : Club Sport plus Elegance.

Tijdens de laatste vergadering van het jaar zijn een collega van Felix en de beheerder van de website van de stichting aangeschoven. Door hun aanwezigheid is een aantal zaken met betrekking tot de website en de facebookpagina meer in overeenstemming gebracht. De collega van Felix heeft voor de intranetpagina van de werkgever van Felix een mooi verhaal geschreven over Felix en het ontstaan van de stichting. Dit heeft niet alleen veel waardering voor het werk van de stichting alsook een heel mooi geldbedrag opgeleverd.

Met betrekking tot het waterprobleem in West Kameroen zijn er geen grote stappen gezet.

Wellicht dat er in 2019 meer ruimte komt om dit op te pakken. De doelstelling van de stichting : kansarme kinderen financieel en mentaal te helpen bij hun onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden staat op de eerste plaats.

Financieel jaarverslag 2018

In 2018 hebben we geprobeerd om de stichting Mewa'a wat meer onder de aandacht te brengen. We hoopten meer mensen aan ons te kunnen binden.

In 2017, het jaar van de oprichting van de stichting, hebben we maar een bescheiden budget kunnen opbouwen .

In 2018 hebben we kans gezien om het jaar met een redelijk saldo af te sluiten. We zijn blij dat, met inspanning van een aantal leden, een groeiende groep mensen bereid is om onze kinderen structureel te ondersteunen. We zijn er nog niet, maar het resultaat is hoopgevend.

Inkomsten
Donaties 1925,00
Opbrengst Markt Hegge 225,00

Totaal

2150,00
Uitgaven
Ondersteuning kinderen 800,00
Bankkosten 126,50
Kosten PR (flyers) 76,50

Totaal

1003,00

Saldo 31-12-2017

277,50

Saldo 31-12-2018

1424,50