Kameroen

← terug

Kameroen is een land in West Afrika waarin alle landschappen van Afrika samen komen. Van oerwouden en moerassen in het Zuiden tot uitzonderlijk droge gebieden in het Noorden. En zo divers als de natuur zijn ook de mensen van Kameroen. Er wonen wel 230 verschillende etnische groepen. De oudste inwoners zijn de Pygmeeën, die aanvankelijk in heel Kameroen woonden, maar door de Bantoe volkeren zijn teruggedrongen tot in de oerwouden van Zuid Kameroen.

Voormalige kolonie

Kameroen was aanvankelijk een Duitse kolonie (1884-1919), maar na de 1e WO werd een deel Frans en een deel Engels mandaatgebied. De oude machtsstructuren van voor de koloniale tijd gelden nog; de koningen hebben nog steeds veel invloed. Tot op de dag van vandaag kent Kameroen zijn 'Chefs' die met alle respect van hun onderdanen een gebied bestieren.

Huidige situatie

Kameroen is het buurland van o.a. Congo en Nigeria. Er wonen 24 miljoen inwoners waarvan een groot deel jonge mensen. Paul Biya bekleedt al 41 jaar de functie van president en is daarmee het langstzittende staatshoofd van Afrika.

Het land is net als veel Afrikaanse landen, rijk aan grondstoffen. Helaas profiteert de gewone Kameroener daar niet echt van. Onderwijs is voor alle kinderen vrij, maar omdat het grootste deel van de bevolking moeite heeft het hoofd boven water te houden, kunnen niet alle kinderen naar school. Een schooluniform, boeken en schriften zijn voor ouders onoverkomelijke kosten. Bovendien zijn er kinderen waarvan de vader, of vader en moeder gestorven zijn en die door familie opgevangen worden. De kosten drukken extra zwaar op zo'n gezin.

Wat kan stichting Mewa'a betekenen?

Stichting Mewa'a wil kansarme kinderen een toekomst geven door hen financieel en mentaal te ondersteunen. Kinderen zijn de toekomst. Als een land zijn eigen ellende wil ontstijgen moet je in de kinderen investeren.

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Je leert er niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar je leert er ook kritisch te kijken naar de wereld om je heen.