Reisverslagen

← terug

Onze reis naar Kameroen 2020

We hadden u een uitgebreid verslag beloofd van onze reis naar Kameroen. Eén van onze reisdoelen was de kinderen die de stichting ondersteunt te bezoeken en hierover een reportage te maken. Hier is helaas niks van terecht gekomen. Hoe anders is onze reis verlopen dan we voor ogen hadden.

Amélie en M

Het is 27 februari als Felix en ik vertrekken naar Brussel en met Air Brussels rechtstreeks vliegen naar Douala. Aangekomen in Kameroen volgt een hartelijk weerzien met de bekenden aldaar. Na 2 dagen in het hete, vochtige Douala, reizen we met de bus naar de hoofdstad Yaoundé. Ons bezoek aan Yaoundé heeft tot doel Amélie te ontmoeten, de vrouw die zorg heeft gedragen voor M, één van de jong volwassenen die de stichting financieel heeft ondersteund bij haar opleiding. Amélie is weduwe. Jaren geleden heeft haar overleden man een basisschool gebouwd naar zijn eigen ideologie. De school is zelfs uitgebreid met een pedagogische opleiding. Indertijd heeft M onderdak gevonden bij Amélie, die haar als haar eigen kind in huis opnam. M studeerde aan de universiteit van Yaoundé. Dit ging aanvankelijk goed. Amélie stopte M soms iets toe zodat M wat meer financiële armslag had. Op haar beurt verwachtte Amélie dat M zich als een kind in het huis zou gedragen. In de Kameroense cultuur betekent dit dat je als kind een handje uitsteekt in het huishouden. Op een dag besloot M te stoppen op de universiteit en te starten met de pedagogische opleiding. Omdat M dit besluit nam zonder enig overleg, heeft de stichting moeten besluiten, de financiële hulp aan haar stop te zetten. Amélie bekostigde voor M de pedagogische opleiding. M had het voornemen om na afronding van deze opleiding terug te keren naar de universiteit om haar studie af te maken en zo de kans op een baan te vergroten. Maar op een dag is M is vertrokken, zonder ook maar iets te zeggen tegen Amélie. Waar ze nu is, weet niemand. Na alles wat Amélie voor M heeft gedaan, is dit een bijzonder teleurstellende ervaring.

Goede zorgen

Amélie ontvangt ons heel hartelijk. We krijgen een rondleiding door de school en na een heerlijke maaltijd is het tijd om naar ons hotel terug te keren. Het is al donker en op de “stoep” – die niet breder is dan een stoeptegel - moeten we voorzichtig manoeuvreren tussen andere voetgangers, de straatweg en het open riool (niet ongewoon in Kameroen). Ik moet uitwijken voor een tegenligger, maar doe dit naar de verkeerde kant en val in het diepe, open riool. Meteen is duidelijk dat ik mijn schouder zeer pijnlijke heb bezeerd. Ik wordt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar worden röntgenfoto’s gemaakt die uitwijzen dat ik een schouderfractuur heb opgelopen. Ook wordt duidelijk dat ik daaraan moet worden geopereerd. Maar niet in Kameroen! Ik neem onmiddellijk contact op met de ANWB alarmcentrale. Die belooft een contactpersoon van de Cameroun Assistance Sanitaire naar het ziekenhuis te sturen om mij te helpen terug te keren naar Nederland. De volgende ochtend arriveert deze contactpersoon al bij mij in het ziekenhuis. Een lieve vouw die het nodige doet voor mij. Er wordt besloten dat er vanuit Nederland een verpleegkundige naar Kameroen zal afreizen om mij te begeleiden naar Nederland. Hiervoor moeten nog wel de nodige voorbereidingen worden getroffen. Dit betekent dat ik nog een week in het ziekenhuis moet blijven. Geen prettig vooruitzicht. Temeer omdat de gezondheidszorg in Kameroen zo ontzettend verschilt met die in Nederland. Alle noodzakelijke medicatie, verbandmiddelen etc. moeten buiten het ziekenhuis gekocht worden. De verpleegkundigen zijn er alleen om je temperatuur en je bloeddruk te meten en de medicatie toe te dienen. Voor alle andere noodzakelijke dingen ben je in een land als Kameroen aangewezen op familieleden of, in mijn geval, op mijn goede vriend Felix. Hij is van onbetaalbare waarde voor mij. Ik kan werkelijk niks met mijn gebroken schouder. Zijn 2 zussen, Agnes en Helene bezoeken mij in het ziekenhuis. Hiervoor moeten ze een busreis van 6 uur maken. Echt heel bijzonder en liefdevol. Ik ben de familie van Felix dan ook heel veel dank verschuldigd voor hun goede zorgen en bijzondere aandacht.

Terug in Heerlen

Onder begeleiding van de verpleegkundige keer ik zaterdag 7 maart met een nachtvlucht terug naar Nederland. Zondagavond om 20.00 ben ik weer in Heerlen. Hulde aan de ANWB alarmcentrale! Er wordt direct contact gezocht met het ziekenhuis waar ik nog diezelfde avond terecht kan. De röntgenfoto’s wijzen uit dat de fractuur redelijk gecompliceerd is en uiteindelijk wordt ik vrijdag 13 maart geopereerd. De operatie is goed verlopen en het herstel zal nog wel enige tijd duren.

Felix

Felix is in Kameroen gebleven om te kijken wat hij nog kon doen voor de stichting en om zijn moeder te bezoeken. De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het ‘m niet gelukt is terug te keren naar Nederland en tot nu toe noodgedwongen dichtbij het vliegveld wacht tot hij gerepatrieerd kan worden. Ik kan op dit moment (vrijdag 3 april) alleen maar hopen dat Felix weer zo snel mogelijk samen met zijn vrouw en kinderen kan zijn in Breda.

Joke de Boer

Reisverhaal van Felix in Kameroen zomer 2018

Afgelopen zomer ben ik een paar weken in Kameroen geweest. Medio juli/medio augustus. In eerste instantie wou ik in september naar Kameroen. Dit om twee reden:

- september is buiten seizoen en het vliegticket is goedkoper;

- September is het begin van het schooljaar in Kameroen en het zou heel fijn zijn dat ik met kinderen de schoolspullen ga kopen, hen op te zoeken op hun school en desnoods het collegegeld zelf te betalen. Dat zal mij misschien een beter zicht geven over de gemiddelde kosten van school/studiejaar per kind. Ook wilde ik foto's van de kinderen maken voor onze sponsoren en voor de website.

Maar helaas vanwege de presidentiele verkiezing die op 7 oktober 2018 plaats zullen vinden, heb ik gekozen om eerder te gaan. De situatie in Kameroen is niet heel kalm en er was enige vrees dat de verkiezingen tot onrust zouden kunnen leiden.

Ik heb een fijne reis naar Kameroen gehad. En ook het verblijf was fantastisch. Ik heb mijn familie evenals onze kinderen in goede gezondheid aangetroffen. De meeste kinderen die de stichting ondersteunt, zijn geslaagd of zijn bevorderd. De twee jongens die bij hun oma wonen, zijn beiden blijven zitten. Ik heb met hen en hun oma gesproken en ze krijgen dit schooljaar nog een kans.

Veel van deze kinderen heb ik bezocht waar zij wonen. Ik heb met de "ouders" gesproken. Uitgelegd wat het doel van de stichting is, wat wij kunnen, wat wij van hen verwachten, wat we gezamenlijk kunnen doen en ik heb ook de kinderen apart gesproken. Ik heb getracht hen te stimuleren om goed te blijven studeren en voor die zijn blijven zitten, om de moed niet verliezen. Ook heb ik gevraagd om op tijd aan te geven of zij iets anders willen doen. Misschien dat een gerichte beroepsopleiding een optie is. Verder heb ik eindelijk een atletiek vereniging gevonden die wij kunnen ondersteunen met de sportschoenen- en kleding die de Stichting van Wilma Running krijgt.

Als laatste heb ik een verkenning van het waterprobleem gedaan. Daarvoor heb ik foto's gemaakt van punten waar eerst wel drinkwater was en nu de bron bijna is opgedroogd. In het gebied is een tekort aan schoon drinkwater. Er wordt nu gedacht over de beste manier om geld te verzamelen om een gespecialiseerd bedrijf tot op het grondwater te kunnen laten boren. Het streven is om ten minste een deel van het dorp zo van schoon drinkwater te kunnen voorzien.

Al met al was het niet alleen een zinnige reis maar ik heb er ook van genoten.

Voor meer foto's van de reis klik hier

Reisverslag bestuur 2017

Als bestuur zijn we begin 2017 naar Kameroen gereisd (uiteraard op eigen kosten) om een goed beeld te krijgen van de situatie van kinderen. Niet alleen onderwijsmogelijkheden, maar ook andere omstandigheden zoals goede voeding en toegang tot schoon drinkwater zijn belangrijk voor opgroeiende kinderen.

We kwamen ook dit keer weer in een warm bad. Familie en vrienden hebben ons meer dan genereus ontvangen. We konden altijd overal slapen en kregen de meest heerlijke Kameroense gerechten voorgeschoteld. We zijn hen meer dan dankbaar voor hun opgewektheid en de spiegel die ze ons voorhielden over wat in het leven echt belangrijk is. Ze hebben ons weer een onvergetelijk verblijf in Kameroen gegeven.

In 2009 was onze eerste reis naar Kameroen. Je vergelijkt uiteraard de jaren met elkaar en hoopt dat ook daar de mogelijkheden van de mensen beter zijn. Maar we hebben moeten constateren dat de levensomstandigheden van mensen en dus ook van de kinderen, niet verbeterd, eerder verslechterd zijn. De bescheiden bijdragen die wij als stichting zouden kunnen leveren zijn meer dan welkom.

Kracht

De mensen in Kameroen hebben het zwaar, maar het is uitzonderlijk, zeker voor Nederlandse begrippen, dat er niet geklaagd wordt. Het is moeilijk om goed werk te vinden, want er is niet veel werk, zeker niet voor al die studenten die hun universitaire studie hebben afgerond. Er is geen overheidsstructuur die het werk organiseert. Iedereen probeert iets te verhandelen, al zijn het maar pakjes zakdoekjes.

Slecht drinkwater

De gesprekken met o.a. de koning van Bangang, sa majesté Momo Keubou Serge, heeft ons er ook van doordrongen dat, willen wij de kinderen structureel helpen, de watervoorziening van het koninkrijk Bangang verbeterd moet worden. Door de ontbossing van Monts Bamboutos, zijn de waterbronnen die uit de berg ontspringen grotendeels opgedroogd, waardoor de natuurlijke watertoestroom naar de dorpen steeds meer terugloopt.

De koning heeft ons gevraagd om met hem mee te denken hoe dit probleem op te lossen. En hoewel de stichting zich wil focussen op onderwijs voor kinderen, willen we ons deels inzetten voor schoon drinkwater. Kinderen helpen om naar school te gaan is een goed streven, maar als ze ziek worden omdat het water dat ze moeten drinken vervuild is bereik je maar voor een deel je doel.

Hardloopschool

Stichting Mewa'a zoekt ook naar andere mogelijkheden voor kinderen om zich te ontplooien. Er lag een vraag van Wilma Running Hardloopadviescentrum uit Sittard, of we in Kameroen op zoek wilden gaan naar enthousiaste mensen die een hardloopclub/schooltje wilden oprichten. Running is niet alleen goed voor je conditie, maar het is ook goed voor je geestelijke gezondheid. Tijdens het lopen komen je gedachten tot rust. We zijn trots dat we een aantal mensen, een sportleraar van het lyceum in Mbouda en een sportieve aannemer uit dezelfde stad, bereid hebben gevonden om jongeren en volwassenen te coachen. En wie weet, in de toekomst komen hier nog een paar goede atleten uit voort.

Samen met de coaches, een aantal scholieren en een familielid hebben we, als try-out op een avond een parcours gerend. Prachtig was dat. Mensen hadden waarschijnlijk nog nooit van die witte benen zo snel zien rennen. Wilma Running Hardloopadviescentrum had voor de Kameroense deelnemers zo'n 25 hardloopschoenen en een aantal sportsinglets met het logo van Stichting Mewa'a gesponsord, als extra stimulans om serieus met running aan de slag te gaan. We zijn ontzettend benieuwd of de hardloopclub uit Mbouda doorzet. We onderhouden contact via de app. En er is al één foto binnen van een deelneemster die met het singlet en de schoenen van Wilma Running aan het lopen is.

Tot slot

Wij van Stiching Mewa'a denken dat onderwijs mensen de ogen opent en hen de moed geeft om de handen ineen te slaan en op te komen voor betere levensomstandigheden voor iedereen in dat prachtige diverse land, Kameroen. Heeft u ideeën waarmee wij van stichting Mewa'a iets kunnen en waarmee Kameroen is geholpen? Neem dan contact met ons op!