Stichting Mewa'a

12 oktober 2021

Bezoek Kameroen oktober 2021

Eerder dan verwacht zullen we een bezoek brengen aan Kameroen. Op de eerste plaats gaan we om de uitvaart van de moeder van onze voorzitter, Felix, bij te wonen. Zij overleed 30 september j.l. Maman Victorine gaf ons altijd het gevoel meer dan welkom te zijn en het voelde als een veilige thuishaven als we bij haar logeerden.

Ten tweede geeft ons bezoek aan Kameroen ons de gelegenheid de kinderen die de stichting ondersteunt te bezoeken. Ook nu hebben we weer prachtige sportkleding en schoenen van Wilma Running gekregen die we meenemen naar Kameroen. We kunnen er veel mensen blij mee maken.

28 april 2021

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag en het financiële verslag over 2020 zijn beschikbaar. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020 is hier te vinden.

Er is niet helemaal stil gezeten tijdens de corona crisis

Er is niet helemaal stil gezeten tijdens de corona crisis. Felix is na een gedwongen langer verblijf in Kameroen uiteindelijk naar huis kunnen terugkeren. En uiteraard 2 weken in quarantaine moeten blijven.

Tijdens zijn verblijf in Bangang heeft hij kennis gemaakt met een belangrijke notabel (Père Tatsadjeu) die veel gezinnen kent en voor wie de Stichting iets kan betekenen. Op basis van het beleid van de Stichting, heeft hij een aantal kinderen voor ons geselecteerd, waarvan deze twee jonge kinderen. De moeder is gehandicapt, vader is in 2018 overleden. Zoals zo vaak in Kameroen is er daardoor geen geld voor school. De Stichting heeft toegezegd de kinderen te ondersteunen in de financiën voor school.

De kinderen die de Stichting ondersteunt zitten al vanaf februari noodgedwongen thuis als gevolg van de corona crisis. Hierdoor moeten de kinderen het schooljaar overdoen. Digitaal onderwijs, zoals hier in Nederland, is uitgesloten. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 start op 5 oktober en we mogen hopen dat het een jaar zonder onderbrekingen wordt.

Wilma Running heeft wederom schoenen, kleding en sporthorloges ter beschikking gesteld voor de sporters (waar op dit moment de meeste vrouwen deel uit maken van een sportclub) in de regio van Kameroen waar de Stichting actief is. Inmiddels zijn de schoenen verscheept. Wanneer Felix weer naar Kameroen reist zal hij de schoenen, kleding en sporthorloges uitreiken.

We hopen ook dat hij dan contact kan leggen met de kinderen en het voornemen op te pakken dat eerder dit jaar de bedoeling van de reis naar Kameroen was.

Geen vergadering, maar wel bezoek aan Wilma Running

Als gevolg van het Corona virus is het bestuur (nog) niet in staat geweest te vergaderen. Mede ook omdat de voorzitter noodgedwongen langer in Kameroen is moeten blijven en terug in Nederland verplicht in quarantaine moest.

Recent is er contact geweest met de bestuursleden. Een bezoekje aan Wilma Running eveneens. Met een kofferbak gevuld met sportkleding en sportschoenen is de voorzitter huiswaarts gekeerd.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag en het financiële verslag over 2019 zijn beschikbaar.

Reis naar Kameroen

Felix Fotchind en Joke de Boer, twee bestuursleden van de Stichting Mewa’a, vertrokken in maart naar Kameroen. Lees hier over hun plannen.

De reis liep niet zoals verwacht. Lees hier het voorlopige verslag.

Bedankt

Het afgelopen jaar heeft de stichting door de vele gulle gevers zich kunnen verzekeren van de voortgang van het project in west Kameroen. De stichting kan op dit moment 8 kinderen financieel ondersteunen in hun leertraject.

De stichting dankt hen, mede namens de kinderen, voor hun gulle gaven. Ook bijzondere dank aan de klanten van Wilma Running.

Na ons bezoek aan Kameroen, deze maand, zal er een uitgebreid verslag op de website worden gepubliceerd.

Steun een kind om naar school te gaan

Kameroen, een land als veel Afrikaanse landen, rijk aan grondstoffen. Maar de doorsnee Kameroener profiteert daar niet van. Het onderwijs in Kameroen wordt door de overheid bekostigd. Maar de kosten voor boeken, schooluniform etc. zijn voor veel Kameroeners een kostenpost die door hen niet kan worden opgebracht. Kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden worden vaak door familie opgevangen. De kosten voor school drukken dan extra zwaar. Bovendien moeten jonge kinderen al vaak meehelpen om het hoofd boven water te houden en komt school daardoor op de tweede plaats.

De Stichting Mewa'a wil door middel van sponsoring de kinderen in voornamelijk west-Kameroen, de kans te bieden onderwijs te volgen. Door in kinderen te investeren wordt de kans groter dat zij een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

De kosten die gemaakt moeten worden voor de duur van 1 jaar voor een kind om onderwijs te volgen, bedragen :

  • Gemiddelde onderwijskosten voor basisschool in Kameroen per jaar zijn 80 euro
  • Gemiddelde onderwijskosten voor middelbare school in Kameroen per jaar zijn 205 euro

Voor meer gedetailleerde informatie over de onderwijskosten verwijzen wij u naar ons beleidsplan

DONEER

Sponsoren

Klik op logo voor meer informatie.