Stichting Mewa'a

Steun een kind om naar school te gaan

Kameroen, een land als veel Afrikaanse landen, rijk aan grondstoffen. Maar de doorsnee Kameroener profiteert daar niet van. Het onderwijs in Kameroen wordt door de overheid bekostigd. Maar de kosten voor boeken, schooluniform etc. zijn voor veel Kameroeners een kostenpost die door hen niet kan worden opgebracht. Kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden worden vaak door familie opgevangen. De kosten voor school drukken dan extra zwaar. Bovendien moeten jonge kinderen al vaak meehelpen om het hoofd boven water te houden en komt school daardoor op de tweede plaats.

De Stichting Mewa'a wil door middel van sponsoring de kinderen in voornamelijk west-Kameroen, de kans te bieden onderwijs te volgen. Door in kinderen te investeren wordt de kans groter dat zij een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

De kosten die gemaakt moeten worden voor de duur van 1 jaar voor een kind om onderwijs te volgen, bedragen :

  • Gemiddelde onderwijskosten voor basisschool in Kameroen per jaar zijn 80 euro
  • Gemiddelde onderwijskosten voor middelbare school in Kameroen per jaar zijn 205 euro

DONEER

Wilt u ons ondersteunen dan kan dat middels een eenmalige of maandelijkse bijdrage via bankrekening NL25ABNA0591320258. De Stichting Mewa'a

is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelleng (ANBI). Door de erkenning als ANBI zijn giften aan de Stichting Mewa'a aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de onderwijskosten verwijzen wij u naar ons beleidsplan