Stichting Mewa'a

30 juli 2022

Kleding en schoenen voor Kameroen

Zoals in voorgaande jaren hebben we afgelopen juni van Wilma Running weer veel kleding en schoenen gekregen met bestemming Kameroen. Dat het goed besteed is, ervaren we telkens weer wanneer we in Kameroen zijn.

Wilma en Rosita hebben op eigen initiatief een collectebus bij de kassa in hun sportwinkel (Wilma Running) geplaatst. De opbrengst ervan is door het bestuur van de stichting Mewa’a geteld en het resultaat mag er zijn! Afgerond een mooie opbrengst van € 100. Het zal helemaal besteed worden aan de kinderen die de stichting ondersteunt.

Wilma en Rosita heel erg bedankt.

30 maart 2022

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag en het financiële verslag over 2021 zijn beschikbaar.

9 december 2021

Verslag bezoek Kameroen oktober-november 2021

Alvast een kort verslag van ons bezoek aan Kameroen. De voorbereidingen hadden meer voeten in de aarde vanwege de corona pandemie. Met de nodige officiële documenten konden we op dinsdag 26 oktober vertrekken naar de luchthaven van Brussel.

Op het vliegveld van Douala werden we door de familie van Felix hartelijk verwelkomd. Na een summiere corona check mochten we het vliegveld verlaten. Na nog eens een autorit van 6 uur kwamen we in het dorp Bangang, het geboortedorp van Felix.

Het is een komen en gaan van mensen die hun medeleven komen betuigen. Zoals het de gewoonte is worden de mensen van eten en drinken voorzien. Dit zal tot aan de dag van de begrafenis voortduren. Ten tijde van ons verblijf in Kameroen was het nog regenseizoen. Dat hebben we geweten !! De familie van Felix, Mieke en ik zijn uitgenodigd voor de begrafenisplechtigheid van een bekende uit het dorp. Voor Mieke en mij een bijzondere gebeurtenis waarin we hebben kennis gemaakt met de gewoontes en tradities van Kameroen, in het bijzonder van het dorp Bangang. Na afloop van de plechtigheid, die zo’n 6 uur heeft geduurd, werden we uitgenodigd bij een van de familieleden om te eten. De koning van het district Bangang was daar ook aanwezig en we werden uitgenodigd hem te begroeten.

Veel tijd om de kinderen die de stichting ondersteunt te bezoeken is ons niet gegeven. Er moeten nog zoveel zaken worden geregeld voordat de moeder van Felix kan worden begraven.

We bezoeken de 2 broers die geen ouders meer hebben en nu bij hun grootouders wonen. De jongens doen het goed op school, de oudste bezoekt zelfs de universiteit van Dshang.

Rostani, een van de wat oudere meisjes die de stichting ondersteunt, heeft werk gevonden bij een naaister in het dorp Bangang. Het zou mooi zijn als zi,j als zelfstandig naaister, in haar eigen onderhoud kan voorzien. Gelukkig heeft de koning tijd voor ons kunnen maken om hem met een bezoek te vereren. Hij nam uitgebreid de tijd voor ons en was duidelijk blij met ons bezoek. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het tekort aan goed drinkwater in het dorp.

De dag voor de begrafenis zal het lichaam van Felix’ moeder vanuit het mortuarium naar haar huis worden gebracht. Het erf is inmiddels geheel overdekt en er zijn stoelen voor het vele bezoek geplaatst. Er heerst een drukte van jewelste en er wordt gehuild en gedanst. De meeste mensen gaan die nacht niet naar bed zodat je kunt spreken van een nachtwake.

De begrafenisplechtigheid in de kerk is traditioneel, behalve dat Mieke en ik een gedicht voordragen, geschreven door Felix, in onze eigen taal. Symbolisch voor onze verbondenheid met de moeder van Felix. Felix heeft het in het frans voorgedragen. Na de kerkdienst is het een drukte van jewelste op het erf. De koning zal zijn opwachting maken. Speciaal voor hem en zijn gevolg is er een onderkomen gemaakt.

Het maakt grote indruk op ons om te zien hoe verbonden de koning was met maman. Zijn toespraak is dan ook heel bijzonder voor de familie. Langzaam aan wordt het de dagen na de begrafenis rustiger op het erf en kunnen we ons klaarmaken voor ons vertrek naar Douala. We zullen daar een paar dagen, voor ons vertrek naar Nederland, bij een nichtje van Felix logeren. Een prachtige plek om van alle indrukken en ervaringen een beetje tot rust te komen. Zowel Mieke als ik zijn heel blij en dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken. Wanneer Felix weer terug is in Nederland zal er uitgebreider over de ‘’kinderen’’ worden gerapporteerd.

Joke

Steun een kind om naar school te gaan

Kameroen, een land als veel Afrikaanse landen, rijk aan grondstoffen. Maar de doorsnee Kameroener profiteert daar niet van. Het onderwijs in Kameroen wordt door de overheid bekostigd. Maar de kosten voor boeken, schooluniform etc. zijn voor veel Kameroeners een kostenpost die door hen niet kan worden opgebracht. Kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden worden vaak door familie opgevangen. De kosten voor school drukken dan extra zwaar. Bovendien moeten jonge kinderen al vaak meehelpen om het hoofd boven water te houden en komt school daardoor op de tweede plaats.

De Stichting Mewa'a wil door middel van sponsoring de kinderen in voornamelijk west-Kameroen, de kans te bieden onderwijs te volgen. Door in kinderen te investeren wordt de kans groter dat zij een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

De kosten die gemaakt moeten worden voor de duur van 1 jaar voor een kind om onderwijs te volgen, bedragen :

  • Gemiddelde onderwijskosten voor basisschool in Kameroen per jaar zijn 80 euro
  • Gemiddelde onderwijskosten voor middelbare school in Kameroen per jaar zijn 205 euro

Voor meer gedetailleerde informatie over de onderwijskosten verwijzen wij u naar ons beleidsplan

DONEER

Sponsoren

Klik op logo voor meer informatie.